Kullanıcı girişi

Son yorumlar

Son Konular

- Selimiye Camii'nin Esrarı
- TARSUS:Elektrikle Aydınlanan İlk Şehir
- Tarihte İlk Eczane Müslümanlarca Kurulmuştu
- Fransa'da Endülüs Tarafından Fethedilecekti
- Alay Beyi Nedir ve Kimlere Denir?
- Sıfır rakamını kim buldu?
- Hücre ve Doku Tutkalı
- Muhteşem Süleyman
- Fen ve Teknoloji Dünyasından "Hızlı Trenlerdeki Yeni Gelişmeler"
- Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın İdamı (25 Aralık 1683)
- 21.yüzyılın teknolojisi:Biyoteknoloji
- Kırım'ın Elden Çıkması
- Bosna'nın Bağımsızlığını Kazanması (Mart 1992)
- Mikro alemde yolculuk: Nanoteknoloji
- Necatigil’in kendi sesinden şiirler
- Bilim adamları, dişeti hücrelerinden diş üretti
- Avrupa'da istihdam sorununa çare aranıyor
- BDDK'dan Basel III için bir adım daha
- ÖSYM'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA
- 2100 tarihinde neler olacak işte tahminler
- Rahiplerin müslüman avı
- ABD TAM 70 MİLYON KIZILDERİLİYİ KATLETTİ
- “NUSRET“ LE GELEN NUSRET
- 18 MART ZAFERİNİN BİLİNMEYEN YANLARI
- İSİM İLE MÜSEMMÂ BİR MUALLİM:MUALLİMNÂCİ
- HAMDULLAH SUPHİ ANLATIYOR
- Tanzimat Fermanı ve Bazı Gerçekler
- Tanzimat Fermanı ve Bazı Gerçekler
- ULEMA+ORDU+PÂDİŞAH=OSMANLI DEVLETİ
- GENTİLE BELLİNİ KİMDİR?
- BENZET; AMA ASLÂ BENZEME
- MUŞTAK BABA VE ANKARA'NIN BAŞŞEHİR OLUŞU
- BÜTÜN İLİMLER KUR'AN'DA MEVCUTTUR
- Geometri biliminin tarihi gelişim süreci
- Bilim Tarihi
- MALZEMEDEN ÇALANIN CEZASI
- ÇAKA BEY
- MEŞHUR CERRAHLARDAN ZEHRÂVÎ
- MİSAK-I MİLLÎ HUDUTLARI
- Osmanlı Alimlerinden Molla Hüsrev

Kimler çevrimiçi

Şu an 1 kullanıcı ve 1 ziyaretçi çevrimiçi.

Çevrimiçi kullanıcılar

  • StevesqAdall

MUŞTAK BABA VE ANKARA'NIN BAŞŞEHİR OLUŞU

Ankara'nın başşehir oluşunu ve o günü, zamanın Ankara Vâlisi Yahya Gâlip Bey, neşrettiği hâtıralarında şöyle naklediyor:

"23 Nisan 1920'de üç yüze yakın mebusun iştirakiyle Hacı Bayram Velî'nin câmiinde dinî bir toplantı yapılmıştı. Hatimler indiriliyor, Buhârî-i şerifler okunuyor, zafer için duâlar ediliyordu. Toplantı sona erince câminin ihtiyar kayyimi Hacı Bayram'a ait işlemeli bayrağı eline aldı. Bütün mebûslar hep bir ağızdan tekbir getirerek merâsimle câmiden çıktılar.

O zaman ki Çorum mebusu, daha sonraki Çorum Müftüsü olan zat, Lihye-i Şerif kutusu başında olduğu halde kafilenin en önünde giyordu. Hacı Bayram Velî'nin tarihî bayrağı ihtiyar kayyim dedenin elinde idi. Bütün Ankara civar köylerden gelen halkın da iştirâkiyle kesif bir cemaat teşkil ederek kafilenin arkasına takılmıştı. Onlar da hep bir ağızdan yüksek sesle tekbir ve tehlil getiriyorlardı. Nihayet Meclis'e gelindi. Kayyim dede, aldığı tâlimat mucibince, Hacı Bayram Velî'nin bayrağını riyâset kürsüsü üzerine dikti. İşlemeli dinî bayrağın sağında, solunda Türk bayrakları dalgalanmakta idi. Hâfızlar, hatipler için yapılan kürsünün üzerine çıkarak bir hatim indirdiler. Türk milleti'nin giriştiği mukaddes mücâdelede muvaffak olması için yeniden duâlar edildikten sonra Meclis resmen açılmıştı."

Bu hâdiseden tam bir asır evvel, Bitlis'li Şeyh Mustafa Efendi, Divan'ına yazdığı bir şiirle Ankara'nın başşehir olacağını haber veriyordu.
Bütün şiirlerini ve eserlerini "Muştak Baba" ünvânıyla yazan bu zâtın düzenli bir divânı vardır. Bu eser 1946'da İstanbul'da basılmıştır. Divânını, Türkçe, Arapça ve Farsça yazmıştır. Divanının 29. sayfasında Muştak Baba, sanki bir bilmece şeklinde yazmış olduğu gazelinde şöyle diyor:

"Me'vây-ı nâzenîne ger elif olursa efser,
Lâbüd olur me'vâ İstanbul ile hemser,
Nûn vel-kalem başından alınsa nûn-i Yûnus,
Aldıkta harf-i diğer olur bu remz ezher,
Miftâh-ı sûre-i Kaf ser haddi tâ kaf,
Munzam olunmak ister râ'yı Resûl-i Peygamber,
Hâ'yı hû ile âhir maksud olur zâhir,
Beyt-i veliyyülekrem el-hâc ıyd-ı ekber,"

Bu şiirin birinci beytinde Kur'ân harfiyle "elif"i, ikinci beytinden "nûn"u, üçüncü beytin birinci mısrasıyla "kaf"ı ve ikinci mısrasıyla "râ"yı; dördüncü beytin birinci mısrasıyla da "he"yi işâret ederek bunlar biraraya getirilirse, "ANKARA" çıkacağını gösterir.

Bu takdirde bu remizli ve bilmeceli gazelin mânâsı, birinci ve sonuncu mısraların delâletiyle ve bu işaretli şeklin birbirine eklenmesiyle, "Nazlı, büyük ve kerim bir velî olan Hacı Bayram'ı sînesine almış bulunan Ankara, günün birinde mutlaka İstanbul'a eş olacaktır!" demak olur.

Bugün tam 77 senedir Ankara, İstanbul'a eştir. Hatta başşehir olarak İstanbul'un yerini tutmuştur.

Evet, Emâli sahibinin de dediği gibi; Bu âlemde velînin kerâmeti haktır."

Ehl-i sünnetin inancı bu istikâmettedir.Bu hâdise de, bir velînin kavli kerâmeti cümlesindendir.

Fazilet Takvimi

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar