Kullanıcı girişi

Son yorumlar

Son Konular

- Selimiye Camii'nin Esrarı
- TARSUS:Elektrikle Aydınlanan İlk Şehir
- Tarihte İlk Eczane Müslümanlarca Kurulmuştu
- Fransa'da Endülüs Tarafından Fethedilecekti
- Alay Beyi Nedir ve Kimlere Denir?
- Sıfır rakamını kim buldu?
- Hücre ve Doku Tutkalı
- Muhteşem Süleyman
- Fen ve Teknoloji Dünyasından "Hızlı Trenlerdeki Yeni Gelişmeler"
- Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın İdamı (25 Aralık 1683)
- 21.yüzyılın teknolojisi:Biyoteknoloji
- Kırım'ın Elden Çıkması
- Bosna'nın Bağımsızlığını Kazanması (Mart 1992)
- Mikro alemde yolculuk: Nanoteknoloji
- Necatigil’in kendi sesinden şiirler
- Bilim adamları, dişeti hücrelerinden diş üretti
- Avrupa'da istihdam sorununa çare aranıyor
- BDDK'dan Basel III için bir adım daha
- ÖSYM'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA
- 2100 tarihinde neler olacak işte tahminler
- Rahiplerin müslüman avı
- ABD TAM 70 MİLYON KIZILDERİLİYİ KATLETTİ
- “NUSRET“ LE GELEN NUSRET
- 18 MART ZAFERİNİN BİLİNMEYEN YANLARI
- İSİM İLE MÜSEMMÂ BİR MUALLİM:MUALLİMNÂCİ
- HAMDULLAH SUPHİ ANLATIYOR
- Tanzimat Fermanı ve Bazı Gerçekler
- Tanzimat Fermanı ve Bazı Gerçekler
- ULEMA+ORDU+PÂDİŞAH=OSMANLI DEVLETİ
- GENTİLE BELLİNİ KİMDİR?
- BENZET; AMA ASLÂ BENZEME
- MUŞTAK BABA VE ANKARA'NIN BAŞŞEHİR OLUŞU
- BÜTÜN İLİMLER KUR'AN'DA MEVCUTTUR
- Geometri biliminin tarihi gelişim süreci
- Bilim Tarihi
- MALZEMEDEN ÇALANIN CEZASI
- ÇAKA BEY
- MEŞHUR CERRAHLARDAN ZEHRÂVÎ
- MİSAK-I MİLLÎ HUDUTLARI
- Osmanlı Alimlerinden Molla Hüsrev

Kimler çevrimiçi

Şu an 2 users ve 0 guests çevrimiçi.

Çevrimiçi kullanıcılar

  • lewismqi4702546
  • boeingslapper

BÜTÜN İLİMLER KUR'AN'DA MEVCUTTUR

İbnİ- Abbas (r.anhümâ), "Bütün ilimler, Kur'ân-ı Kerim'de mevcuttur; lâkin, insanların anlayışları onu idrâkten âcizdir. (Hüseyin Avni, İ'câzı Kur'ân, 28) buyurmuşlardır.

Binâenaleyh bütün ilmî hakikatler, fennî incelikler, kevnî hal ve vaziyetler Kur'ân'da mevcuttur. Yine bunu gibi, daha pek çok ehline mahsus esrâr-ı sübhâniye'yi de sînesinde barındıran Kurân-ı Kerim, insanları hakka, doğruya ve sırât-ı müstakime dâvet etmiş ve hidâyet rehberi olmuştur.

Hz. Ali (r.a.), "Eğer istersem, Ümmü'l-Kur'ân (Kur'ân'ın anası)olan Fâtiha sûresinden yetmiş deve yükü olacak tefsir ve esrâr istinbat ederim. Çünkü bir âyetin yetmişbin te'vili vardır" buyurmuşlardır.(A.e.g)

Ebû Bekir bir el-Arabî (rh.), "Kânûnu't-Te'vîl" isimli eserinde; Kur'ân ilimlerinin, Kur'ân'ın kelime adedine eşit olduğunu ifade etmektedir. Bu rakam ise, 77 bin 450'ye bâliğ olmaktadır. (Süyûtî, el-Itkân, 4/32)

Yine İbn-i Abbas (r.anhümâ), "Eğer benim devemin ipi kaybolsa onu Allâh'ın kitabından bulurum"demiştir. Bu cümleden olarak meselâ, Kur'ân'ın 63'üncü sûresindeki, "Allah, eceli geldiği zaman hiçbir nefsi te'hir etmez[geri bırakmaz]. (S. Münâfikûn, 11)âyet-i kerîmesine ve onu da, kıyâmet gününü haber veren"Teğâbün"sûresinin tâkip ettiğine bakarak, Resûl-i Zîşân Efendimiz'in mübârek ömürlerinin 63 sene olduğunu istinbat etmişlerdir. (Süyûtî, el-Itkân, 4/26) "Teğâbün"sûresi bu ismi, dokuzuncu âyette geçen ve "aldanma" mânâsına olan mezkûr kelimeden alınmıştır.

Bahis mevzuu âyetin meâli meâli şöyledir: "Sizleri o toplanma günü için derleyip toparlayacağı gün ki, o gün teğâbün günüdür. (Yani, kimin aldatıp, kimin aldandığı, kâr ve zararın belli olacağı gündür.)

Resûlüllah Efendimiz (s.a.v.), kendisi ile Hâlik'ı arasında gizli kalması istenen pek çok esrârı ve gayb ilimlerini mübârek şahıslarına inhisar ettirmişler...

Ashâb-ı kiramın büyüklerinden Hulefâ-i Râşidîn, İbn-i Abbas, İbn-i Mes'ud, Ebû Hüreyre (r.anhüm) hazerâtı gibi diğer bazı zevâtı ve mürşid-i kâmil ve mükemmilleri de Kur'ân'ın sırlarını anlamaya vâris bırakmışlardır.

Nitekim:Ebû Hüreyre(r.a), "Ben Allah'ın Resûlü'nden iki kap ilim hıfzettim. Bunlardan birisini neşrettim... Diğerine gelince; eğer onu neşretseydim, şu boynum kesilirdi" demiştir. (İ'câz-ı Kur'ân, 28)

Hulâsa Allâh Teâlâ'nın aziz kitabı, her şeyi içine almıştır. Fakat çeşitli ilimler için Kur'ân'da müstakil bâb ve fasıllar ile geniş îzahlar yoktur; ancak bunlara işâretler vardır.

Fazilet Takvimi

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar